Trappistenabdij Westmalle
English Dansk Suomalainen Irish Norsk Polski Svenska Nederlands
Trappist Westmalle

Äkta trappistöl


Ett trappistöl skiljer sig i viss mån från ett klosteröl. Av alla världens öl finns det bara ett fåtal som har rätt att använda namnet ”trappist”. I Belgien är det dessa: Achel, Chimay, La Trappe, Orval, Rochefort, Westvleteren och Westmalle. Du känner igen dem på logotypen ”Authentic Trappist Product”.

 

Ett öl får bara benämnas Trappistöl om det motsvarar ett visst antal stränga kriterier:

1) Ölet bryggs innanför murarna på ett trappistkloster, av munkarna själva eller under deras överinseende.

2) Bryggeriet måste stå under klostrets kontroll och ha en affärsmodell som är förenlig med klosterverksamheten.

3) Syftet med bryggeriet är inte att gå med vinst. Inkomsten täcker munkarnas levnadsomkostnader och underhållet av klostermiljön. Överskottet går till välgörande ändamål, socialt arbete och behövande.

 

Trappistbryggerierna tillverkar öl av oklanderlig kvalitet som kontrolleras permanent. Därför innehåller ett Westmalle trappistöl 100% naturliga ingredienser.

Trappistbryggerier följer strikt alla normer avseende säkerhet, hälsa och kundinformation. Dessutom är kommunikationsstilen och marknadsföringen baserad på ärlighet, återhållsamhet och den anspråkslöshet som anstår den religiösa miljön där ölen bryggs.

 

Trappist product Westmalle

Trappist monnik Westmalle

Abdij Trappist Westmalle
Trappisten monniken
Trappist gebedsboek
Abdij Trappist Westmalle